Οδηγοί ψηφιακών αισθητήρων

111

 

 

 

 

Οδηγοί παράλληλης ακτινογράφησης για ψηφιακούς αισθητήρες.

Το σύστημα περιέχει 6 μεταλλικούς βραχίονες στήριξης: 6 βάσεις προσθίων, 8 βάσεις οπισθίων, 

4 βάσεις endo, 4 βάσεις δήξεως, 6 δακτυλίους

Ευκολία στη χρήση, κατάλληλο για κάθε είδους ακτινογραφία.