Θήκες ακτινογραφιών

111

 

 

 

 

Θήκες αρχειοθέτησης ακτινογραφιών.
Για οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες, 6 θέσεις ανά τεμάχιο
Με ειδικά λευκά σημεία για καταγραφή απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων , όπως ονοματεπώνυμο ασθενή , αριθμό δοντιού και ημερομηνία ακτινογράφησης
Συσκευασία: 100 τεμάχια